Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling søn. 22/2 2015
Repræsenteret ved mødet: Nr. 6b, 10, 13, 14, 17, 19, 2, afbud fra nr. 6a

Valg af dirigent: Søren blev valgt og konstaterede, at forsamlingen var indkaldt rettidigt.
Referent: Bente (6b)

Formandens beretning:
Se Grundejerforeningen Ansbos hjemmeside (www.ansbo.dk).

Eske fortalte, at Mette Christensen i nr. 15b var afgået ved døden Vores tanker går til hendes mand, Poul. Grundejerforeningen sender en buket blomster.

Vi byder nye medl. Flemming Wulf , nr. 20 og ejeren af 18a, velkomne.

Vejdagen 31/5
Grundejerforeningen sætter stor pris på det sociale. Her kan alle mødes og få en hyggelig dag, selvom der også skal arbejdes. I år mødtes vi til morgenmad i nr. 6b og frokosten blev sløjfet.

Vejen blev lappet, men der er nu store huller igen. Sikkert p. gr. af den megen regn, der er faldet det forløbne år. Bestyrelsen vil købe mere grus, så medlemmerne kan gå i gang med at lappe hullerne ud for deres parcel. Man opfordres også til, at køre uden om hullerne, så de ikke bliver større. Rens hullerne for småsten og fyld grus i.

Michael har lappet mange huller, men medlemmerne opfordres endnu engang til aktivt at tage del i vedligeholdelsen af vejen!

Man opfordrer også alle til at tage aktivt del i vejdagen – også hjælpe hinanden med det sidste af vejen, så det ikke altid er bestyrelsen, der bliver tilbage!

De grønne områder blev klippet, herunder stien ned til Gilbjergstien og trappen til havet
Der var også en ekstra klippedag i sept., men der var ikke så meget, der skulle gøres.

Økonomi
Foreningen har en god økonomi, og vi blev enige om at fortsætte som sidste år.

Hjemmeside
Indkaldelse til møder sendes på denne side og ikke længere i postkassen. Alle er velkomne til at benytte denne side og evt. lægge billeder ind. Adresselisten revideres.

Bestyrelsesmøder
Formanden takker bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats. Arbejdsbyrden er ikke stor, men man ser gerne et par ekstra medlemmer, der kan give ny inspiration.

Formandens beretning godkendes.

Forelæggelse af regnskab
Se regnskabet på hjemmesiden.
Der er et stabilt overskud.
Regnskabet godkendes.

Budget og kontingent
Bestyrelsens forslag med endnu et år med halvt kontingent vedtages.
400 kr. til Vejfonden, 100 kr. til Grundejerforeningen.
Der indkøbes grus til vejdag, calciumclorid og støvdæmpende middel.
Der indkøbes ikke så meget som sidste år, da der sikkert er noget til overs
Kig i jeres gemmer!

Forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag

Valg af best. medl. og suppl
Jørgen og Eske var på valg, men indvilligede i, at tage en tørn mere.
Suppleant: Erik
Bente K og Bente T blev valgt ind i bestyrelsen for at fremme det sociale aspekt.
Revisor: Willy, Revisorsuppleant: Marianne

Evt.
Ingen punkter

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s