Vi holde den store vejdag søndag den 27. august kl. 10. Nu skal vejen have en ordentlig omgang efter al den tunge kørsel, den har været ude for de sidste måneder. Vi spiser frokost efter endt arbejde. Bestyrelsen sørger for dette.

Reklamer

Husk vores vej- dag og sociale arrangement søndag den 11. juni 2017.

Vej-dag med efterfølgende spisning på stranden

På sidste Generalforsamling besluttede vi at opdele årets vej-dag i to dele.

Første del foregår søndag den 11. juni. Vi klipper, beskærer buske mv. samt lapper de værste huller på vejen. Vi slutter arbejdsdagen med et grill-arrangement på vort hyggelige strandareal.

Tid og sted: Søndag den 11. juni kl. 11.00.

Mødested: Ved grusbunken på Hybenbakken. Medbring havesakse mv.

Kl. ca. 12.00 går vi på stranden, hvis vejret er med os. Hvis vejret ikke er godt, finder vi en løsning.

Medbring kød, pølser eller hvad I vil have på grillen.

Vi får nye bænke og borde på vores strandareal, så der burde være plads til alle.

Bestyrelsen kommer med salat, brød og drikkevarer.

2. del bliver den 26. august, hvor vi ordner vejen og spiser frokost efterfølgende.

Velkommen

 

Som beboer på Hybenbakken har du del og lod i en række fælles goder. Først og fremmest er der selve Hybenbakken, som er en privat fællesvej. Men der er også stien, der forbinder Hybenbakken med Gilbjergstien, udsigtshøjen med bænken, trappen ned til Nordre Strandvej og et areal på selve stranden.

For at holde vejen og arealerne ved lige har vi dannet grundejerforeningen Ansbo. Foreningens navn skyldes, at parcellerne på Hybenbakken i sin tid er udstykket fra Villa Ansbo, som ligger øverst på Hybenbakken.

Vi bor tæt sammen. Derfor har foreningen vedtaget at henstille, at medlemmerne undlader

  • at benytte Hybenbakkens brede rabatter som p-plads
  • at tænde bål og afbrænde haveaffald (det er ikke længere kun en henstilling, det er simpelthen blevet forbudt, jf. Bekendtgørelse om Affald)
  • at stille store både og campingvogne gennem længere tid på grunden

Download folderen – Velkommen til Hybenbakken – som fortæller om foreningens herligheder og de gensidige hensyn vejens beboere bør tage til hinanden.